, Blog

Elektronické cigarety a odvykání kouření (review Cochrane)

Systematický přehled zveřejněný organizací Cochrane v říjnu 2020 porovnal 50 studií pocházejících z celého světa. Ze studie vyplývá, že elektronické cigarety pomáhají při odvykání kouření víc než jiné prostředky.

Cílem studie Electronic cigarettes for smoking cessation bylo zhodnocení efektivity a bezpečnosti používání elektronických cigaret kuřáky, kteří chtějí přestat kouřit (dlouhodobě abstinovat od kouření).

E-cigarety obsahující nikotin byly porovnávány s náhradní nikotinovou terapií (náplasti, žvýkačky), lékem vareniklin, e-cigaretami bez nikotinu, behaviorální podporou (poradenstvím) a odvykáním bez podpory.

Ukázalo se, že z každé stovky osob, které používaly nikotinové e-cigarety jako prostředek pro odvykání kouření, přestalo kouřit 10 osob, zatímco u osob užívajících náhradní nikotinovou terapii nebo e-cigarety bez nikotinu to bylo jen 6 osob ze sta; pouze 4 osoby ze sta úspěšně odvykaly kouření pokud neměly žádnou podporu nebo měly pouze behaviorální podporu. Míra nežádoucích byla obdobně nízká u všech zkoumaných variant. Mezi nežádoucími účinky e-cigaret zjištěnými zejména v počáteční fázi jejich užívání bylo nejčastěji zmiňováno podráždění krku nebo úst, bolest hlavy, kašel a nevolnost.

V závěrech přehledu autoři konstatují:

  • E-cigarety obsahující nikotinové náplně jsou účinným prostředkem pro dosažení abstinence od kouření po dobu nejméně 6 měsíců. Pomáhají více než náhradní nikotinová terapie nebo e-cigarety neobsahující nikotin. 
  • Nikotinové e-cigarety pomáhají více než odvykání kouření bez podpory nebo se samotnou behaviorální podporou. Užívání e-cigaret není spojeno s vážnějšími nežádoucími efekty. 
  • Je žádoucí ve výzkumu pokračovat zejména pokud jde o účinky novějších typů e-cigaret.

Do systematického přehledu bylo zahrnuto celkem 50 studií provedených ve 13 zemích (12 430 dospělých účastníků) za období do ledna 2020. Jednalo se o aktualizaci přehledu z r. 2014, přičemž 35 studií bylo nových. Nejvíce ze zahrnutých studií bylo realizováno v USA (21) a Spojeném království (9); České republice teritoriálně nejbližší ze zahrnutých studií byla provedena v Polsku. Polovina ze studií byly randomizované kontrolované studie. Studie pocházely z databází Cochrane Tobacco Addiction Group, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, Embase a PsycINFO.

Abstrakt a plné znění studie jsou dostupné v angličtině a španělštině na stránkách Cochrane.

[Hartmann-Boyce J, McRobbie H, Lindson N, Bullen C, Begh R, Theodoulou A, Notley C, Rigotti NA, Turner T, Butler AR, Hajek P. Electronic cigarettes for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 10. Art. No.: CD010216. DOI: 10.1002/14651858.CD010216.pub4; Cochrane Database of Systematic Reviews, https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD010216.pub4/full; zobrazeno 15. 10. 2020]

Další informace

O studii českou veřejnost informoval Adam Kulhánek (Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty a VFN v Praze) v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál dne 14. 10. 2020. 

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...