, Blog

Dotazník: Náplně a substance užívané v elektronických cigaretách v ČR

Výzva k účasti na výzkumu týkajícím se užívání elektronických cigaret a různých náplní do nich v ČR.

Autorka A. Urban žádá o vyplnění výzkumného dotazníku "Elektronické cigarety", který slouží jako podklad k její bakalářské práci "Náplně a substance užívané v elektronických cigaretách v ČR". Práce je zpracovávána v rámci studia adiktologie (Klinika adiktologie 1. LF UK).

Dotazník se otevře po kliknutí na odkaz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG1wEJfqAaP0SxM9p28_ip-k8AjZD23ElWlAb4TlXjv4E6BQ/viewform


Ministerstvo zdravotnictví ČR informovalo o varování amerického CDC v souvislosti s výskytem onemocnění dýchacích cest u osob používajících elektronické cigarety v USA: informace

Zákaz kouření - právní úprava platná v České republice od 31. 5. 2017:  CO JE ZAKÁZÁNO