, Blog

Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku

Doporučené postupy publikované v časopise Vnitřní lékařství - Supplementum 1/2015.

"Závislost na tabáku je příčinou každého šestého úmrtí v ČR a souvisí s nemocemi celého těla. Léčba závislosti na tabáku by měla být samozřejmou součástí léčebně preventivní péče v rozsahu dle časových možností – od krátké intervence při každém klinickém kontaktu s pacientem až po intenzivní léčbu. Zahrnuje psychosociobehaviorální podporu a farmakoterapii. Měla by se týkat všech profesí v klinické medicíně – dle doporučení WHO především lékařů, sester, lékárníků a dentistů, a měla by být hrazena v rámci zdravotnických systémů. Z ekonomického hlediska je to jedna z nejvýhodnějších intervencí v medicíně. V naší populaci kouří asi 30 % jedinců ve věku nad 15 let (tedy asi 2 200 000 osob), diagnóza F17 se týká asi 1,75 milionu osob (zhruba 80 % kuřáků).", uvádí se v souhrnu doporučených postupů.

Plný text doporučení je odborníkům zdarma k dispozici v elektronické verzi časopisu Vnitřní lékařství - Supplementum 1/2015. Autory doporučení pro léčbu závislosti na tabáku jsou Eva Králíková, Richard Češka, Alexandra Pánková, Lenka Štěpánková, Kamila Zvolská, Vladislava Felbrová, Stanislava Kulovaná, Miroslav Zvolský. 

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...

Zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021 - první souhrnná zprávou o tabáku, nikotinových a souvisejících výrobcích, jejich užívání a zdravotních dopadech v ČR. Přečtěte si tuto zprávu, i další zajímavosti: BloG KOURENI-ZABIJI