, Blog

Dopis odborníků požadující legalizaci snusu

Odborníci zabývající se výzkumem tabáku zaslali EU dopis, v němž se vyjadřují pro zrušení neopodstatněného zákazu prodeje orálního tabáku (snusu) a pro jeho regulaci, která by byla stejná jako regulace ostatních bezdýmných tabákových výrobků.

Odborníci zabývající se výzkumem tabáku zaslali EU dopis, v němž se vyjadřují pro zrušení neopodstatněného zákazu prodeje orálního tabáku (snusu) a pro jeho regulaci, která by byla stejná jako regulace ostatních bezdýmných tabákových výrobků.

Snus je vlhký práškový tabák, který se vyrábí zejména ve formě polštářků, jež lze umístit pod horní ret. Podobně jako vaporizéry (elektronické cigarety či heat-not-burn jako je IQOS) umožňuje snus přijímání nikotinu způsobem, který je daleko méně rizikový než kouření cigaret. Umožnit občanům EU přístup ke snusu je tak v souladu s konceptem harm-reduction – snižování rizik.

Prodej snusu je v EU zakázan a jedinou zemí, která má výjimku je Švédsko. Ve Švédsku užívání do značné míry nahradilo kouření cigaret a vedlo k výraznému zvýšení zdraví obyvatelstva. Ve Švédsku kouří 11 % populace, což je o 15 procentních bodů méně než průměr v EU (26 %) a na severu Švédska bylo kouření nahrazeno užíváním snusu téměř úplně. Také v Norsku, které do EU nevstoupilo a kde snus nebyl zakázán, je podíl kuřáků nižší než v EU.

Zákaz prodeje snusu je podle autorů dopisu jedna z nejhorších evropských regulací, která kdy vznikla. Má za následek poškozování zdraví občanů EU a chrání obchod s cigaretami. Dostupnost snusu by totiž mohla významně snížit počet kuřáků a tedy i onemocnění a předčasných úmrtí souvisejících s kouřením.

Zákaz podle odborníků rovněž porušuje řadu klíčových principů EU – je nepřiměřený, diskriminační a jde proti principu existence vnitřního trhu s vysokým stupněm ochrany zdraví. Nebyl učiněn na základě otevřeného a transparentního rozhodování a nebral v potaz názory občanů a dalších aktérů. Zamezení přístupu občanů EU k méně rizikové alternativě kouření podle nich také porušuje několik článků Listiny základních práv a svobod – konkrétně článek 1 o lidské důstojnosti, článek 7 o respektování soukromého a rodinného života a článek 35 o ochraně zdraví.

Originál dopisu v angličtině je možno si přečíst na stránce Cliva Batese The counterfactual pod záložkou Papers a titulkem June 2017 - European Union - The European legal action on snus Lifting the unjustified European Union ban on oral tobacco or “snus” in the light of ongoing legal action (po kliknutí se zahájí stahování PDF). Připojen je blog se souhrnem:  Letter to European Commissioner for Better Regulation on the worst regulation in the EU – the snus ban.

Český překlad dopisu připojujeme.

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...