, Blog

CHOPN – novinky v diagnostice a léčbě

Článek publikovaný v časopise Geriatrie a Gerontologie; 2017.

Souhrn:

"Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) patří mezi nejčastější respirační onemocnění. Největším rizikovým faktorem CHOPN je kouření cigaret. Nová mezinárodní doporučení pro klasifikaci, diagnostiku a léčbu CHOPN přináší GOLD 2017. Podle nových doporučení je kladen důraz na respirační symptomy onemocnění. Hlavním cílem léčby stabilní CHOPN je snížení výskytu a intenzity symptomů a rizika exacerbací. S tím souvisí zlepšení kvality života, zpomalení progrese nemoci, zvýšení tolerance fyzické zátěže, prevence akutních exacerbací a prodloužení života. Léčba CHOPN vyžaduje individuální a multidisciplinární přístup. Pokud onemocnění dospěje do terminální fáze, je důležité rozhodnout včas o limitech další péče."

Závěr:

"CHOPN je onemocnění léčitelné, ale není vyléčitelné. Nezbytnou a často podceňovanou podmínkou úspěšné léčby je zanechání kouření, případně odstranění dalších rizikových faktorů. V současné době je k dispozici víc typů inhalačních systémů, ale optimální IS neexistuje. Při výběru IS je nevyhnutelné zohlednit stadium nemoci, věk, svalovou sílu, kognitivní stav, manuální zručnost a schopnost pacienta správně provést inhalační manévr. Proto je třeba edukace, praktický nácvik a opakované kontroly správnosti inhalační techniky. Nesprávná inhalační technika bývá nejčastější příčinou selhání léčby. Nezbytnou součástí léčby CHOPN je plicní rehabilitace. Léčba CHOPN vyžaduje individuální a multidisciplinární přístup. Pokud onemocnění dospěje do terminální fáze, je důležité rozhodnout včas o limitech další péče."

 

[Zdroj: CHOPN – novinky v diagnostice a léčbě, Autoři: S. Potrepčiaková Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2017, 6, č. 4: 172-175; zveřejněno na stránkách prolekare.cz; zobrazeno 20. 8. 2018]

Odborníci si mohou stáhnout plné znění článku CHOPN - novinky v diagnostice a léčbě ze stránek prolekare.cz.


Zákaz kouření - právní úprava od 31. 5. 2017:  CO JE ZAKÁZÁNO