, Blog

Odvykání kouření a léčba závislosti na tabáku - klíčová role ambulantních lékařů

Prevence rizikového a škodlivého užívání návykových látek a péče o závislé je pracovní a studijní publikace, kterou je možno volně šířit a využívat.  Jedna z jejích kapitol je věnována závislosti na tabáku.

Publikaci Prevence rizikového a škodlivého užívání návykových látek a péče o závislé obsahuje vodítka pro praktické lékaře a jiné zdravotnické profese vydalo CEPROS, Centrum výzkumu protidrogových služeb a veřejného zdraví, o.p.s. v roce 2013. Skládá se z textové části pro odborníky a z pracovních karet, které vyplňují klienti. Tabák je jednou z látek, kterým je publikace věnována. 

Publikaci sestavili Ladislav Csémy a Eva Čápová. Autoři: L. Csémy,  J. Čupka, M. Frouzová, E. Králíková, P. Kabíček, K. Nešpor, P. Popov, H. Sovinová, A. Večeřová-Procházková, J. Vedralová, M. Větrovec. ISBN 978-80-260-7070-2.

Publikace byla původně volně dostupná na stránkách CEPROS. Po jeho zániku je možno ji najít ve veřejných knihovnách.

Kapitoly

  • Skríning a krátké intervence u rizikového a škodlivého pití alkoholu
  • Odvykání kouření a léčba závislosti na tabáku - klíčová role ambulantních lékařů
  • Možnosti intervence v oblasti rizikového a problémového užívání drog
  • Prevence zneužívání léků a přístupy při zvládání lékové závislosti 
  • Problémy působené hazardní hrou 
  • Možnosti poskytování substituce pro osoby závislé na opiátech v nespecializovaných zdravotnických zařízeních
  • Přístupy zaměřené na snižování škod a jejich využití v práci s uživateli nealkoholových drog 
  • Systém péče.
800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...

Prosíme o pomoc: Probíhá Evropská on-line studie o drogách (EWSD) 2024. Pokud je vám 18+ let a v posledních 12 měsících jste užili některou z nelegálních drog, prosím sdílejte svou zkušenost ve výzkumném dotazníku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Czechia  Děkujeme! 

INFORMACE O STUDII