, Blog

Odvykání kouření a léčba závislosti na tabáku - klíčová role ambulantních lékařů

Prevence rizikového a škodlivého užívání návykových látek a péče o závislé je pracovní a studijní publikace, kterou je možno volně šířit a využívat.  Jedna z jejích kapitol je věnována závislosti na tabáku.

Publikace Prevence rizikového a škodlivého užívání návykových látek a péče o závislé obsahuje vodítka pro praktické lékaře a jiné zdravotnické profese. Skládá se z textové části pro odborníky a z pracovních karet, které vyplňují klienti. Tabák je jednou z látek, kterým je publikace věnována.

Publikaci sestavili Ladislav Csémy a Eva Čápová. Autory jsou: L. Csémy, J. Čupka, M. Frouzová, E. Králíková, P. Kabíček, K. Nešpor, P. Popov, H. Sovinová, A. Večeřová-Procházková, J. Vedralová, M. Větrovec.

Kapitoly: Skríning a krátké intervence u rizikového a škodlivého pití alkoholu, Odvykání kouření a léčba závislosti na tabáku - klíčová role ambulantních lékařů, Možnosti intervence v oblasti rizikového a problémového užívání drog, Prevence zneužívání léků a přístupy při zvládání lékové závislosti, Problémy působené hazardní hrou, Možnosti poskytování substituce pro osoby závislé na opiátech v nespecializovaných zdravotnických zařízeních, Přístupy zaměřené na snižování škod a jejich využití v práci s uživateli nealkoholových drog, Systém péče.

Přejít na stránky CEPROS - Centrum výzkumu protidrogových služeb a veřejného zdraví o.p.s. (v likvidaci), kde byla publikace Prevence rizikového a škodlivého užívání návykových látek a péče o závislé - Vodítka pro praktické lékaře a jiné zdravotnické profese zveřejněna.