, Blog

Alternativy kouření: škodí méně než cigarety, lákají ale mladé (video debata HN)

Hospodářské noviny přinesly v květnu 2019 video debatu na téma nových výrobků tabákového průmyslu a jejich dopadů na zdraví i na ekonomickou situaci.

Debaty Hospodářských novin se zúčastnili Kamila Zvolská (Centrum pro závislé, 1. LF UK a VFN), Jarmila Vedralová (národní protidrogová koordinátorka, Úřad vlády České republiky) a Štěpán Křeček (ekonom, BH Securities). Debata se týkala bezdýmných tabákových výrobků (zahřívaný tabák) a elektronických cigaret.

Článek E-cigarety škodí méně než klasické formy kouření a lákají víc mladé lidi. Připadají jim cool. Doprovodný článek spadá do placené části internetového vydání Hospodářských novin. Část video debaty je však možno sledovat; video se spouští automaticky po kliknutí na: https://archiv.ihned.cz/c1-66564200-alternativy-koureni-skodi-mene-nez-cigarety-lakaji-ale-mlade


Zákaz kouření - právní úprava od 31. 5. 2017:  CO JE ZAKÁZÁNO